POLITICA DE PRIVACITAT

www.baraferreters.comQUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES?

Identitat:                            "BARA FERRETERS, S.L." ("BARA FERRETERS")   CIF: B43773720

Dir. Postal:                         Ctra. la Llacuna, 11, 43420-Santa Coloma de Queralt, Tarragona, Espanya

Telèfon:                              977880470

E-Mail;                                bara@qfplus.com

 AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

En "BARA FERRETERS" tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar l'enviament d'informació que ens sol·licitin, així com facilitar als interessats ofertes de productes de ferreteria i bricolatge o serveis relacionats.

Per tal de poder oferiré productes de ferreteria i bricolatge, així com serveis relacionats d'acord amb els seus interessos, vam elaborar un "perfil comercial", d'acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil "

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil o se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte de subscripció a les revistes que figuren en la seva cartera de comandes.

L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.

A QUINA DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES?

Les dades es comunicaran a altres empreses del grup empresarial "BARA FERRETERS" per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats.

"BARA FERRETERS" disposa de Normes Corporatives Vinculants, aprovades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades i disponibles a: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/guia_rgpd.pdf

"BARA FERRETERS" contracta el seu infrastructura virtual segons un model de "computació en el núvol" a través d'Quality Ferreteria Plus, S.C.C.L. (Cooperativa de Ferreteria a la qual "BARA FERRETERS" està associada) i l'empara de l'acord EU-IS Privacy Shield. - Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4. Aquesta infraestructura virtual de computació en el núvol es troba allotjada a la seu central de Quality Ferreteria Plus, S.C.C.L. a Parets del Vallès, Barcelona, Espanya.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en "BARA FERRETERS" estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. "BARA FERRETERS" deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la potabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

COM PODEN EXERCIR ELS DRETS?

Mitjançant un escrit dirigit a "BARA FERRETERS", Ctra. la Llacuna, 11, 43420-Santa Coloma de Queralt, Tarragona, Espanya.

Mitjançant el formulari electrònic disponible a www.baraferreters.com/contactans/

QUÈ VIES DE RECLAMACIÓ HI HA?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de protecció de dades (https://www.agpd.es).